بایگانی‌ ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

0

سایت مای کره اضافه شد.

سایت مای کره به ربات اضافه شد. آدرس سایت: https://my1korea.in برای دانلود از این سایت, لینک دانلود فیلم را به ربات ارسال کنید. سایت مای کره تعطیل شده است و امکان دانلود از آن...

2

سایت بالیوودی ها اضافه شد.

سایت بالیوودی ها به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://bollycine.org برای دانلود از این سایت, لینک دانلود فیلم را به ربات ارسال کنید.

0

سایت zippyshare اضافه شد

سایت zippyshare به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از zippyshare به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت usersfiles اضافه شد

سایت usersfiles به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از usersfiles به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت userscloud اضافه شد

سایت userscloud به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از userscloud به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت uploadcloud اضافه شد

سایت uploadcloud به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از uploadcloud به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت turbobit اضافه شد

سایت turbobit به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از turbobit به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت sendspace اضافه شد

سایت sendspace به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از sendspace به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

2

سایت mega اضافه شد

سایت mega به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از mega به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت rapidgator اضافه شد

سایت rapidgator به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از rapidgator به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.