بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۶

0

سایت youtube اضافه شد

سایت youtube به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از youtube به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت clicknupload اضافه شد

سایت clicknupload به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از clicknupload به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت uploadrocket اضافه شد

سایت uploadrocket به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از uploadrocket به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت سینما (۳۰nama) اضافه شد.

سایت سینما (۳۰nama) به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://30nama.global برای دانلود از این سایت لینک صفحه ی فیلم را به ربات ارسال کنید.