بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۶

0

سایت youtube اضافه شد

سایت youtube به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از youtube به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت clicknupload اضافه شد

سایت clicknupload به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از clicknupload به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت uploadrocket اضافه شد

سایت uploadrocket به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از uploadrocket به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت سینما (۳۰nama) اضافه شد.

سایت سینما (۳۰nama) به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://30nama.global برای دانلود از این سایت لینک صفحه ی فیلم را به ربات ارسال کنید. این سایت دیگر توسط ربات پشتیبانی نمیشود.