دسته: اطلاعیه

2

سایت inclouddrive اضافه شد

سایت inclouddrive به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از inclouddrive به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت دیگر پشتیبانی نمیشود.

0

سایت hitfile اضافه شد

سایت hitfile به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از hitfile به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت vk اضافه شد

سایت vk به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از vk به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت دیگر پشتیبانی نمیشود.

0

سایت streamango اضافه شد

سایت streamango به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از streamango به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت دیگر پشتیبانی نمیشود.

سایت vimeo اضافه شد 0

سایت vimeo اضافه شد

سایت vimeo به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از vimeo به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت دیگر پشتیبانی نمیشود.

0

سایت youtube اضافه شد

سایت youtube به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از youtube به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت دیگر پشتیبانی نمیشود.

0

سایت clicknupload اضافه شد

سایت clicknupload به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از clicknupload به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.

0

سایت تک مووی اضافه شد.

سایت تک مووی به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://takmovie.me برای دانلود از این سایت لینک صفحه ی فیلم یا لینک دانلود فیلم را به ربات ارسال کنید.

سایت openload اضافه شد 0

سایت openload اضافه شد

سایت openload به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از openload به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت تعطیل شده است و امکان دانلود از آن وجود...

2

سایت بالیوودی ها اضافه شد.

سایت بالیوودی ها به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://bollycine.org برای دانلود از این سایت, لینک دانلود فیلم را به ربات ارسال کنید. این سایت دیگر پشتیبانی نمیشود.