برچسب: مستقیم کردن لینک vk

0

سایت vk اضافه شد

سایت vk به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از vk به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید.